Syringomyelia

Syringomyeli, ”SM”, är näst efter hjärta det hälsoproblem som bör prioriteras högst i avelsarbetet avseende hälsa. Syringomyeli är en neurologisk sjukdom som bl a kan orsaka svår smärta. Det är inte enkelt att diagnostisera då alla symtom kan bero på andra faktorer. Några vanliga symtom är klåda runt huvud och nacke (ofta kliande i luften), nacksmärta, skolios, vinglighet eller hysteriskt bitande på tassarna. Symtom på SM uppträder oftast i relativt tidig ålder, de flesta före 3 år, men kan också visa sig senare i livet. SM har en komplex bild och man brukar säga att det är en multifaktoriell sjukdom. Ett sätt att diagnostisera SM är via MRI-scanning men för att MRI-scanna en hund måste den sövas vilket alltid är förenat med en risk. Vid MRI-scanning kan man bedöma om hunden har någon syrinx och storleken på den. Tyvärr ur avelssynpunkt är resultaten av MRI-scanning inte helt överensstämmande med förekomsten av kliniska symtom. En hund som får kliniska symtom av SM i tidiga år riskerar att få allvarligare symtom än en som insjuknar något senare i livet. Ur avelssynpunkt är det en fördel att de som får symtom till stor del får det i unga år då det innebär att de hundarna kan tas ur avelsprogrammet innan de gått i avel. Hund som uppvisar kliniska symptom ska inte gå i avel.

I det fall uppfödare/hanhundsägare väljer att screena sina hundar avseende SM inför avel är SCKCS rekommendation att följa de avelsrekommendationer som tagits fram av the Kennel Club/BVA. Dessa rekommendationer finns tillgängliga via the Kennel Clubs webbplats

Förekomsten av SM i Sverige är inte klarlagd. Som en första åtgärd behöver förekomsten av syringomyeli kartläggas ytterligare. SCKCS har infört en rapportering av SM som redovisas på här klubbens webbplats. Mer om det kan du läsa här

Cavaliersällskapet bjöd 2012 in Claire Rusbridgde BVMS, PhD DECVN, MRCVS för att
hålla ett föredrag om sjukdomen Syringomyelia.
Referat: Claire Rusbridges föredrag om SM (pdf)