Syringomyelia

Vad är SM?

Syringomyeli, ”SM”, är näst efter hjärta det hälsoproblem som bör prioriteras högst i avelsarbetet avseende hälsa. Syringomyeli är en neurologisk sjukdom som bland annat kan orsaka svår smärta. Det är inte enkelt att diagnostisera då alla symtom kan bero på andra faktorer.

Några vanliga symtom är klåda runt huvud och nacke (ofta kliande i luften), nacksmärta, skolios, vinglighet eller hysteriskt bitande på tassarna. Symtom på SM uppträder oftast i relativt tidig ålder, de flesta före 3 år, men kan också visa sig senare i livet. SM har en komplex bild och man brukar säga att det är en multifaktoriell sjukdom.

MRI-scanning

Ett sätt att diagnostisera SM är via MRI-scanning men för att MRI-scanna en hund måste den sövas vilket alltid är förenat med en risk.

Vid MRI-scanning kan man bedöma om hunden har någon syrinx och storleken på den. Tyvärr ur avelssynpunkt är resultaten av MRI-scanning inte helt överensstämmande med förekomsten av kliniska symtom. En hund som får kliniska symtom av SM i tidiga år riskerar att få allvarligare symtom än en som insjuknar något senare i livet.

Ur avelssynpunkt är det en fördel att de som får symtom till stor del får det i unga år då det innebär att de hundarna kan tas ur avelsprogrammet innan de gått i avel. Hund som uppvisar kliniska symptom ska inte gå i avel.

I det fall uppfödare/hanhundsägare väljer att scanna sina hundar inför avel är SCKCS rekommendation att scanna hunden efter 3-års dagen och att följa de avelsrekommendationer som tagits fram av the Kennel Club/BVA.

Information och avelsrekommendationer finns tillgängliga via BVA:s webbsida. https://www.bva.co.uk/canine-health-schemes/cmsm-scheme/

Cavaliersällskapet har skapat ett register över MRI-scannade hundar. 
Mer om vårt register

Föredrag om sjukdomen

2012 bjöd Cavaliersällskapet in Claire Rusbridgde BVMS, PhD DECVN, MRCVS för att hålla ett föredrag om sjukdomen Syringomyelia.

Referat: Claire Rusbridges föredrag om SM (pdf)

2023-09-27 bjöd Cavaliersällskapet in Abtin Mojarradi att föreläsa för våra uppfödare om CM/SM. Abtin Mojarradi är specialist i hundens och kattens sjukdomar, specialist Neurologi, ESAVS Master Neurologi-student, samt ansvarig för Neurologimottagningen på Evidensia Specialistdjursjukhus i Helsingborg.

Föredrag om CM SM Cavaliersällskapet 2023