Subventionering av hjärtinyg

Subventionerade hjärtintyg
Vi är måna om att belysa och få ett bättre grepp om hur länge våra Cavalierer är hjärtfriska. Därför är det angeläget att så många som möjligt tar hjärtintyg på sina hundar.

Cavaliersällskapet subventionerar hjärtintyg på Cavalierer som är åtta år och äldre.
Skicka in en kopia på (eller scanna) hjärtintyget till kommittén Avel & hälsa
så får du 250 kronor i bidrag från Cavaliersällskapets Hjärtfond. Notera vilket konto pengarna ska sättas in på.

Adressen till ansvarig för Avel & hälsa:
Mejl till Avel och hälsa

Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund