Subventionering av hjärtinyg

Subventionerade hjärtintyg
Vi är måna om att belysa och få ett bättre grepp om hur länge våra Cavalierer är hjärtfriska. Därför är det angeläget att så många som möjligt tar hjärtintyg på sina hundar.

Cavaliersällskapet firar 50 år 2022 och erbjuder sina medlemmar extra rabatterade priser på hjärtintyg när Cavaliersällskapet anordnar tillfällen för detta. Under 2022 hoppas vi få in mer intyg än någonsin. Passa på att ta intyg på din cavalier!
Priser vid dessa tillfällen är 200:- för SKK-registrerade cavalierer mellan 3-7 år och gratis för de över 8 år.

Utöver detta subventionerar alltid Cavaliersällskapet hjärtintyg på Cavalierer som är åtta år och äldre. Skicka in en kopia på (eller scanna) hjärtintyget till kommittén Avel & hälsa får 250 kr i bidrag från Cavaliersällskapets Hjärtfond. Notera vilket konto pengarna ska sättas in på.
Adressen till ansvarig för Avel & hälsa:
Mejl till Avel och hälsa

Sofie Rundqvist
Osby 3518
242 93 Hörby

Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund