Subventionering av hjärtinyg

Subventionerade hjärtintyg
Vi är måna om att belysa och få ett bättre grepp om hur länge våra Cavalierer är hjärtfriska. Därför är det angeläget att så många som möjligt tar hjärtintyg på sina hundar.

När Lokalområdena arrangerar aktiviteter och möjligheter för medlemmarna att ta hjärtintyg subventionerar Cavaliersällskapet intyg på hundar 3-7 år med 150:- och hundar över 8 är med 250:-

Utöver detta subventionerar Cavaliersällskapet hjärtintyg på Cavalierer som är åtta år och äldre. Skicka in en kopia på (eller scanna) hjärtintyget till kommittén Avel & hälsa får 250 kr i bidrag från Cavaliersällskapets Hjärtfond. Notera vilket konto pengarna ska sättas in på.
Adressen till ansvarig för Avel & hälsa:
Mejl till Avel och hälsa

Sofie Rundqvist
Osby 3518
242 93 Hörby

Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund