Trombocytopeni

Studier har påvisat en hög frekvens (31-50%) av trombocytopeni hos Cavalierer. Dessutom har många av dessa hundar förstorade trombocyter s.k. makrotrombocyter.

Trombocytopeni avser ett tillstånd där blodets innehåll av cirkulerande trombocyter är för lågt.Men Cavalierer med låga trombocytantal uppvisar praktiskt taget aldrig kliniska tecken på sjukdom såsom blödningsbenägenhet eller liknande.

Några samband mellan trombocytopeni och blåsljud hos CKCS har inte bevisat. Det är dock viktigt att kunskapen om trompcytopeni bland CKCS blir allmän för att undvika felbehandling av drabbade hundar. Det finns fall där veterinärer i okunskap behandlat dessa hundar med bl a tranexamsyra som ex. cyklokapron vilket i vissa fall har fått förödande konsekvenser.

Tranexamsyra ökar koaguleringstendensen vid blödningstillstånd och ger man tranexamsyra till friska individer så kan man provocera fram blodproppar. Cavaliererna med trombocytopeni har ju ingen ökad blödningstendens så det är helt fel att medicinera dem. Idiopatisk asymptomatisk trombocytopeni hos cavalierer nedärvs autosomalt recessivt.