Ungdomsverksamhet

Cavaliersällskapet har idag ingen ungdomsverksamhet.

Information om Svensk hundungdoms verksamhet finns på https://www.skk.se/shu/

Är du intresserad av att anordna någon aktivitet riktad till ungdomar kontakta Maria Warg, maria.warg@cavaliersallskapet.net.