Uppfödarutbildning

Intresseanmälan Uppfödarutbildning 
Vi håller vissa år i uppfödarutbildning. Anmälan för 2024 är stängd.
Är du Uppfödare, blivande uppfödare eller intresserad av uppfödning?
Kostnad: Till självkostnadspris och eget inköp av kursbok ”Hunduppfödning i teori och praktik” som kan köpas i bokhandel eller beställas från SKK.

Var & Hur?

Kursen hålls online via Microsoft Teams. Deltagarna får en länk via mail där man kopplar upp sig till mötet. Webbkamera är önskvärt men högtalare och mikrofon krävs i datorn. (Det funkar oftast bäst med headset.)
Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och är delaktiga i diskussionerna då detta är en studiecirkel där vi lär oss tillsammans, vilken innebär att handledaren inte är att betrakta som en expert, utan är den som leder utbildningen bl. a genom att styra upp gruppen och fördela talutrymmet.
Utbildningen består totalt av 15 avsnitt  Det är alltså en ganska omfattande utbildning om totalt 45 studietimmar. Och för att du ska erhålla ett intyg om genomgången utbildning krävs minst 80 % närvaro.

Uppfödarutbildning

Svenska Kennelklubben (SKK) har en fysisk uppfödarutbildning i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik.

I samband med arbetet att kvalitetssäkra den nya uppfödarutbildningen beslöt SKK att centralt utbilda och certifiera de handledare som kommer att hålla i den fysiska uppfödarutbildningen i studiecirkelform hos klubbarna i SKK-organisationen. Handledarna utbildas i hur materialet ska användas för att i möjligaste mån säkerställa att deltagarna får en likvärdig utbildning. Det innebär att utbildningsmaterialet endast kommer att vara tillgängligt för de centralt utbildade och certifierade handledarna.

Certifierade handledare inom Cavaliersällskapet är Mari Lundborg Sjöstedt och Kari Sundqvist.
För frågor mejla: Skicka e-mail