Uppfödarutbildning

Ny möjlighet till Uppfödarutbildning

Under 2021 utbildade Cavaliersällskapet 38 av våra uppfödare i SKK:s Nya Uppfödarutbildning vilken genomfördes som studiecirkel och hölls via Microsoft Teams

Efter utbildningen gjordes en utvärdering där kursledarna Kari Sundqvist och Mari Lundborg Sjöstedt fick mycket beröm för deras sätt att leda studiecirklarna. I övrigt tyckte många t.ex.: att det var bra mix av nya och gamla uppfödare, positivt att man riktade in sig på vår ras, det var varit väldigt lärorikt att gå ihop med andra cavalieruppfödare och få höra om deras erfarenhet och hur de tycker och tänker, det var positivt att kunna få nya kunskaper genom både litteraturen men framförallt våra diskussioner.

Hösten 2021 med start V38 planerar vi för ytterligare utbildning för ca: 30 deltagare där du som medlem får utbildningen är till självkostnadspris, d.v.s. Cavaliersällskapet står för kurskostnaden och deltagarna står för studiematerialet, boken ”Hunduppfödning i teori och praktik” som kan köpas i bokhandel eller beställas från SKK.

Vi vänder oss till dig som är uppfödare, ny eller gammal, eller funderar på att bli uppfödare
Välkommen med din anmälan till: avel.halsa@cavaliersallskapet.net
Sista anmälningsdag 2021-08-31

Var & Hur?
9 kurstillfällen á 3 timmar – vi kör alltså 2 avsnitt per tillfälle vilket blir ett ganska intensivt tempo som kräver en viss disciplin och att alla är väl förberedda och inlästa på kurslitteratur mm. inför varje träff.
Kursen hålls online via Microsoft Teams. Deltagarna får en länk via mail där man kopplar upp sig till mötet. Webbkamera är önskvärt men högtalare och mikrofon krävs i datorn. (Det funkar oftast bäst med headset.)
Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och är delaktiga i diskussionerna då detta är en studiecirkel där vi lär oss tillsammans, vilken innebär att handledaren inte är att betrakta som en expert, utan är den som leder utbildningen bl. a genom att styra upp gruppen och fördela talutrymmet.
Utbildningen består totalt av 15 avsnitt som var för sig tar 3 studietimmar á 45 min. Det är alltså en ganska omfattande utbildning om totalt 45 studietimmar. Och för att du ska erhålla ett intyg om genomgången utbildning krävs minst 80 % närvaro.

Uppfödarutbildning

Svenska Kennelklubben (SKK) har en fysisk uppfödarutbildning i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik.

I samband med arbetet att kvalitetssäkra den nya uppfödarutbildningen beslöt SKK att centralt utbilda och certifiera de handledare som kommer att hålla i den fysiska uppfödarutbildningen i studiecirkelform hos klubbarna i SKK-organisationen. Handledarna utbildas i hur materialet ska användas för att i möjligaste mån säkerställa att deltagarna får en likvärdig utbildning. Det innebär att utbildningsmaterialet endast kommer att vara tillgängligt för de centralt utbildade och certifierade handledarna.

Certifierade handledare inom Cavaliersällskapet är Mari Lundborg Sjöstedt och Kari Sundqvist. För frågor mejla: avel.halsa@cavaliersallskapet.net