Avel & hälsa

AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉ

Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand 1
664 93 Edsvalla
070-310 20 11

Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund
070-326 60 98

Skicka e-mail


Pennie lek 3Under det här avsnittet  hittar du bland annat:
Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice
Uppföljning Avel & hälsa
Protokoll från domarkonferensen 20171022

Nytt Hälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01
År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus.

För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen har hälsoprogrammet stramats åt ytterligare sedan 2017.

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete
Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel


Resultat från MRI-scanning
Tillsammans med flera cavalierklubbar i Europa samlar vi nu in statistik av MRI-scannade cavalierer. Målet är att tillsammans få ett större underlag för att förhoppningsvis finna en lösning på sjukdomen Syringomyelia.

Har du scannat din hund tar vi gärna emot en kopia på protokollet  Skicka på e-mejl