Avel & hälsa

AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉ

Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand 1
664 93 Edsvalla
070-310 20 11
Skicka e-mail


Pennie lek 3

Under det här avsnittet  hittar du bland annat:

Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice
Uppföljning Avel & hälsa
Protokoll från domarkonferensen 20171022

Nytt Hälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01

År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus.

För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen har hälsoprogrammet stramats åt ytterligare sedan 2017.

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete

Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel


Resultat från MRI-scanning

Tillsammans med flera cavalierklubbar i Europa samlar vi nu in statistik av MRI-scannade cavalierer. Målet är att tillsammans få ett större underlag för att förhoppningsvis finna en lösning på sjukdomen Syringomyelia.

Har du scannat din hund tar vi gärna emot en kopia på protokollet  Skicka på e-mejl