Rasdata / Avelsdata / Hunddata

Hälsoregister

Öppet register
SKK har ett öppet register där alla kan se hälsostatistiken för hjärta, ögon och knän. Det går också att följa på Rasdata.
Rasdata

Cavaliersällskapets register
SCKCS har även ett register över MRI-scannade hundar
Länk till register över scannade hundar

SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bl.a.
Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl. avkommastatistik.
Har möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas.
Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.
Avelsdata

Hunddata ger tillgång till SKKs databas, där hittar du bl.a.:
samtliga sedan 1975 hos SKK registrerade hundar
tävlingsresultat från 1993 och framåt
veterinärundersökningsresultat
Hunddata