Aktuell ställning

Med anledning av coronaviruset och dess inverkan på våra utställningar kommer vi inte att göra någon sammanställning för 2020.

Röda poäng räknas EJ in i Poäng max 9 utst

Poängräknare
Klubbens poängräknare förlitar sig på data från SKK och har ingen kontroll över datat i första hand. Det ligger på utställarens ansvar att kontakta poängräknaren om han eller hon upptäcker några fel. Om hundens resultat helt saknas så ska utställaren kontakta SKK i första hand.

Poängsystem
Läs mer om hur poängsystemet fungerar.
Poängsystem