Aktuell ställning

Aktuell ställning
Poängsammanställning
Poängsammanställning EXCEL

Röda poäng räknas EJ in i Poäng max 5 utställningar
Kopior på kritiklappar från uppfödargrupp och avelsgrupp ska skickas till poängräknaren innan årets slut.

Poängräknare
Klubbens poängräknare förlitar sig på data från SKK och har ingen kontroll över datat i första hand. Det ligger på utställarens ansvar att kontakta poängräknaren om han eller hon upptäcker några fel. Om hundens resultat helt saknas så ska utställaren kontakta SKK i första hand.

Poängräknare:
Gabriella Holmström
gabriella.holmstrom@cavaliersallskapet.net

Poängsystem
Läs mer om hur poängsystemet fungerar.
Poängsystem