Hanar tillgängliga för avel

Cavaliersällskapet rekommenderar användning av äldre hundar till avel. Utöver det rekommenderar vi ingen hane framför en annan och tar inte heller ansvar för hanarnas avelsduglighet.

Tre listor finns:
Hanar tillgängliga för avel 3-5 år PDF
Hanar tillgängliga för avel 6-7 år PDF
Hanar tillgängliga för avel 8-12 år PDF

Regler för Hanar tillgängliga för avel

 • Ägaren är medlem i Cavaliersällskapet
 • Hanen har ögon- och knäintyg
 • OM utställningsmeriter saknas krävs Testikelintyg utfärdat av veterinär
 • Det är både tik- och hanhundsägarens skyldighet att ha alla intyg klara innan parning
 • 3-5 år
  För att få stå med på listan måste hunden vara fyllda 3 år och uppfylla kraven för rasens hälsoprogram.
  Möjlighet att debutera i avel redan vid 3 år om hunden själv har ett giltigt ua-intyg efter 3-årsdagen och hundens föräldrar har ua-intyg efter fyllda 5 år (praxis: intyget ska vara taget på 5-årsdagen eller senare). OBS! Om föräldrarna har intyg vid t ex 4 år och 11 mån gäller detta inte. 5-årsgränsen tillämpas strikt.
  Inte ha mer än 5 kullar innan 6 års ålder.
  När hanhunden uppnått 5 kullar måste ägaren uppdatera detta.
 • 6-7 år
  För att få stå med på listan måste hunden vara fyllda 6 år och uppfylla kraven för rasens hälsoprogram. Hjärtintyg ska vara taget tidigast på hundens
  6 årsdag och vara ua, därefter skall nytt intyg tas varje år.
 • 8-12 år
  För att få stå med på listan måste hunden vara fyllda 8 år och uppfylla kraven för rasens hälsoprogram. Hjärtintyg skall vara taget tidigast på hundens
  8 årsdag och vara ua. Därefter skall nytt intyg tas varje år. Skulle hunden få blåsljud senare så får den fortsätta att gå i avel och således också stå kvar på listan.

Förfrågningar
Alla förfrågningar om hundarna besvaras av hanhundsägaren som även ansvarar för att
alla uppgifter är korrekta.

Lägg till eller uppdatera uppgifter
Vill du ha med din hund på Hanar tillgängliga för avel eller har du en uppdatering som ska in på listan? Skicka e-mail med uppgifterna nedan. Bild på din hane skickas också via e-mail.
– Hundens namn
– Födelsedatum
– Registreringsnummer
– Far
– Mor
– Utställningsmeriter
– Tävlingsmeriter
– Antal kullar
– Senaste hjärtintyg UA
– Ögonintyg
– Knäledsintyg
– Ägare, adress, telefonnummer, e-mail
– Webbsida

Har du några frågor, kontakta Marina Nordholm genom att skicka e-mail.