Syringomyeliaregister

Insamling till register
Syringomyelia är en sjukdom som vi behöver få ett bättre grepp om.
Cavaliersällskapet samlar därför in material till ett register även för den sjukdomen. Gruppen för Avel/Hälsa är mycket tacksamma för ditt stöd i kampen mot denna sjukdom som vi alla vill få bort från vår fina ras och förhoppningsvis ge våra uppfödare en vägledning i hur man kommer vidare i sitt avelsarbete för en Cavalier King Charles Spaniel i en friskare framtid.

Vi vill därför förtydliga vad som gäller.

  • Hunden ska vara undersökt via MRI-scanning.
  • Med den kunskap vi har idag så tar vi inte med hundar som endast visar symptom eftersom det kan visa sig bero på / eller vara mycket annat, därför förlitar vi oss endast på MRI-scanning
  • Vi tar även emot äldre scanningsprotokoll.
  • Kopia på scanningsprotokollet skickas till avel.halsa@cavaliersallskapet.net eller med post till adress nedan.
  • Du som lämnar informationen ska vara hundens ägare.
  • Registret finns under Uppfödarportalen

Detta register följer upp renrasiga Cavalierer.

Tack för din medverkan!

Cavaliersällskapet
c/o Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund