MRI-scannade hundar

Syringomyelia är en sjukdom som vi behöver få ett bättre grepp om.
Cavaliersällskapet samlar därför in material till ett register över scannade hundar. Gruppen för Avel/Hälsa är mycket tacksamma för ditt stöd i kampen mot denna sjukdom som vi alla vill få bort från vår fina ras och förhoppningsvis ge våra uppfödare en vägledning i hur man kommer vidare i sitt avelsarbete för en Cavalier King Charles Spaniel i en friskare framtid.

Cavaliersällskapet arbetar för att det skall finnas MRI-center, klinker som har rutiner för att scanna för SM samt även ha rutiner för utvärdering/gradering.

Cavaliersällskapets medlemmar har möjlighet att få ett bidrag på 1000: – för hundar som scannats inför avel, när protokollet och GDPR blankett skickats till e-mail

Vi vill därför förtydliga vad som gäller.

  • Hunden ska vara undersökt via MRI-scanning
  • Med den kunskap vi har idag så tar vi inte med hundar som endast visar symptom eftersom det kan visa sig bero på / eller vara mycket annat, därför förlitar vi oss endast på MRI-scanning
  • Vi tar även emot äldre scanningsprotokoll.
  • Kopia på scanningsprotokollet skickas till e-mail eller med post till adress nedan.
  • Du som lämnar informationen ska vara hundens ägare och godkänt att resultatet visas i ett officiellt register på Cavaliersällskapets hemsida.
    Blankett för detta hittar du här: Länk till GDPR blankett
  • Registret över MRI scannade hundar finner du här: Register uppdaterat 2024-06-26

Detta register följer upp renrasiga Cavalierer.

Tack för din medverkan!

Cavaliersällskapet
c/o Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund