Årsmöte 2023

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2023

Datum: 4/3 -2023 Kl 12.00
Plats: Scandic Skellefteå

Vi önskar alla medlemmar välkomna på årsmöte i Skellefteå.
Fika serveras från klockan 11.00
Efter årsmötet planeras det en uppfödarträff tillsammans med Avel och Hälsa.

Anmälan till eva.grahn@hotmail.com
för att kunna beräkna fika.

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senas den 28 januari 2023.

Vaberedningen förbereder valen som ska ske vid årsmötet och de tar tacksamt emot förslag till dessa val, kontakta:
UllaBritta Ideryd (sammankallande)
ullabritta_i@yahoo.com

Brev från valberedningen – Läs här