Nedre norra

Jämtlands och Västernorrlands län

Facebook
Vi finns även på Facebook. Följ oss gärna, gruppen heter Cavaliersällskapet Nedre Norra.

Ombud

LOKALOMBUD

Karin Sahlén
Bollstabruk
Tel: 070-679 7392

Kontaktombud

Ann-Britt Österberg
Själevad
Tel: 070-234 3498

Madelene Strömqvist
Långsele
Tel: 070-253 6333

Eva Zachrisson
Bjärtrå
Tel: 070-266 8261