Styrelse och övriga ansvariga

Styrelse

Ordförande:
Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand 1
664 93 Edsvalla
070-310 20 11
Skicka e-mail

Vice ordförande:
Hans Holmberg
Långtora-Vallby 6
745 96 Enköping
073-398 52 98
Skicka e-mail

Sekreterare (Kommunikation, Valphänvisning):
Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund
070-326 60 98
Skicka e-mail

Kassör (Adjungerad ledamot):
Terese Hammenrudh
Borg Skogsbacken
605 97  Norrköping
070-834 41 65
Skicka e-mail

Ledarmot (Inkorsning)
Anna-Karin Nilsson
Hygelsböle 117
914 91 Nordmaling
070-389 66 19
Skicka e-mail

Ledamot (Tävling):
Maria Warg
Gustaf Lovéns Gata 18 LGH 1002
652 26 Karlstad
Tel: 070-582 65 77
Skicka e-mail

Ledamot (Utbildning):
Monica Johannesson
Hökenäs 28
666 92 Bengtfors
070-892 75 52
Skicka e-mejl

Ledamot (Utställning):
Christina Palmér
Södra Bredåker 33
961 95 Boden
070-255 81 77
Skicka e-mejl

Suppleant (Samordning Lokalområden):
Maria Fredzell
Brännebacken 5041
716 91 Fjugesta
Tel:070-362 31 24
Skicka e-mail

Suppleant (Medlemsservice):
Marina Nordholm
Skyttes väg 1
744 96 Järlåsa
Tel: 070-425 08 70
Skicka e-mail

Övriga ansvariga
Avel och Hälsa
Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand 1
664 93 Edsvalla
070-310 20 11
Skicka e-mejl

Inkorsningsprojektet
Anna-Karin Nilsson
Hygelsböle 117
914 91 Nordmaling
070-389 66 19
Skicka e-mail

Lena Gillsted
Skicka e-mejl

 Revisorer:
Eva Zachrisson
Tel: 070-566 35 57
Åsa Keijser
Tel: 070-453 50 36

Tidningsredaktionen:
Anna Sundqvist, Redaktör
Tel: 076-118 73 63
Skicka e-mail

Webbansvarig:
Malin Flood
Tel: 070-759 90 10
Skicka e-mail

Valberedning:
Karin Sahlén (sammankallande)
Skicka e-mejl
Karin Millestu
Maria Nilsson

Valphänvisning och omplacering:
Tina Bergqvist
Skicka e-mail

Listor över hjärtkollade Cavalierer:
Britten Hjertstrand
Skicka e-mejl

Certifierade handledare Nya uppfödarutbildningen:
Kari Sundqvist och Mari Lundborg Sjöstedt

CUA Certifierad Utställnings Administratör: