Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH)

Mentalbeskrivning 
Alla våra hundar är olika men de har ett gemensamt: de ska må bra inte bara till kropp utan också till själ. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – en beskrivning utformad för att passa alla hundar. Verksamheten växer snabbt och allt fler hundar av olika raser genomgår beskrivningen.

BPH 200 Analys
Här kan du läsa Cavalier King Charles Spaniel 200-Analys
BPH 200-Analys (PDF)

BPH-banan innehåller olika moment. I ett av dem får hunden jobba för att nå sitt favoritgodis. Hur länge och hur intensivt hunden agerar samt om den försöker att få hjälp av sin ägare dokumenteras.

Viktigt för alla hundar
Mentalbeskrivningar och tester är något som i många år hört bruks- och tjänstehundar till. Men mentalitet är inte något som enbart angår arbetande hundar. Minst lika viktigt är det att familje- och sällskapshunden är harmonisk och trivs i sin vardag.

Men det är knappast så att alla hundar och hundraser ska vara likadana. Vi väljer vår favoritras just för dess speciella sätt och egenskaper. Alla hundar blir inte överlyckliga när de träffar nya människor, alla blir inte särskilt överraskade när något hastigt dyker upp i synfältet, alla vill heller inte jaga efter leksaker – och precis så ska det naturligtvis få vara.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om våra hundrasers likheter och skillnader. Vi ser dessutom variationer i beteende inom en ras, något som ger uppfödarna verktyg för avelsurval.

Få bättre kännedom om din hund
Hundägaren får genom mentalbeskrivningen bättre kännedom om var den egna hunden har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande hos en hund som uppfattas som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om men också om detaljer som kanske behöver förändras en smula överlag. BPH gör vi för att vi vill veta mer och varje hund som deltar är viktig.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test
Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs officiella register noteras att beskrivningen är genomförd för hunden ifråga och resultatet redovisas i ett s k spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

Det finns all anledning att värna om egenskaper och personlighet hos allt från den största varghund till minsta chihuahua. Och oavsett storlek är de alla välkomna till BPH-beskrivning!

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Läs mer om BPH