Blåsljud

Kronisk hjärtklaffsdegeneration förekommer hos Cavalier King Charles spaniel, det är enligt forskning en ärftlig sjukdom och ser ungefär likadan ut runt om i världen, dock ser det lite bättre ut hos våra svenska hundar då vi sen 2001 har ett hälsoprogram på just hjärtat. Hälsoprogrammet har visat på förbättringar vad gäller tiden för insjuknandet, dvs inte lika många unga hundar insjuknar. För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen för våra hundar har hälsoprogrammet omarbetats och from 2017 01 01 gäller nya regler.

Enl. statistik så har vi under de år vi har haft hälsoprogrammet dvs 2001-2015 lyckats skjuta debutåldern 1 år framåt från ca 5 år till ca 6 år. Forskare anser att hundar som får blåsljud efter 7 års ålder klarar sig mycket bättre än hundar som får blåsljud tidigare.