Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Nummer Manusstopp Utgivning

Nr 1 23 februari Vecka 11

Nr 2 18 maj Vecka 24

Nr 3 17 augusti Vecka 37

Nr 4 16 november Vecka 50

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Christine Edvinsson.
Skicka e-mail

Redaktion
Anna Sundqvist, Redaktör
Mervi Junttila
Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Gabriella Holmström
Skicka e-mail