Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Cavalierbladet nr 3 2020

Cavalierbladet nr 2 2020

Cavalierbladet nr 1 2020

Cavalierbladet nr 4 2020

Nummer,Manusstopp,Utgivning

Nr 1 16 februari Vecka 11

Nr 2 18 maj Vecka 25

Nr 3 31 augusti Vecka 40

Nr 4  2 november Vecka 50

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Christine Edvinsson.
Skicka e-mail

Redaktion
Anna Sundqvist, Redaktör
Mervi Junttila

Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Kenneth Persson
Skicka e-mail