Trippeldiplom

Syftet med att införa denna utmärkelse var att stimulera aktivering av cavaliererna.

Regler

 • Priset kan bara tilldelas en hund en gång
 • Ägaren ska själv lämna in resultaten till Cavaliersällskapet
 • Resultaten ska vara uppnådda i Sverige och får inte vara äldre än 7 år
 • Priset kan ej delas ut postumt
 • Max 5 resultat

Krav

Hunden ska erhålla tre av följande meriter från officiella prov/tävlingar:

 • Utställning: Minst 1:a/excellent
 • Mentalbeskrivning: Genomförd MH eller BPH
 • Lydnadstävling: LD startklass eller ett 1:a pris i lydnadsklass 1
 • Rallylydnad: Uppflyttad till Avancerad klass
 • Bruksprov: Hunden ska ha erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass i apellklass
 • Agility: Hunden ska vara uppflyttad till klass 2 i agility- eller hoppklass
 • Freestyle: Hunden ska vara uppflyttad till klass 2 i freestyle eller heelwork to Music (HTM)
 • Viltspår: Hunden ska ha ett 1:a pris i öppenklass
 • Nosework: Uppflyttad till klass 2 i enskilda moment eller samtliga moment

Anmälan
Anmälan skickar du till Maria Warg.
Skicka e-mail

I din anmälan, ange följande:

 1. Hundens reg.nummer och namn
 2. De tre meriter du vill ska stå med på diplomet, samt i vilken ordning dessa ska stå
 3. Datum och ort där meriterna togs