Medlemskap

Bli medlem i Cavaliersällskapet
Cavaliersällskapet har idag cirka 1 800 medlemmar. Medlemskapet berättigar dig bland annat till att delta i de promenader/träffar, temadagar, kurser, utställningar och tävlingar som klubben anordnar.
Genom att vi är en specialklubb i Svenska Kennelklubben har du som medlem också möjligheter att utöva en eller flera av de starkt växande tävlingssporterna. Lydnadsprov, Rallylydnad, Agility, Freestyle och Nosework är exempel på populära hundsporter vilka såväl är spännande för dig hundägare som stimulerande för din cavalier.

Du får dessutom medlemstidningen Cavalierbladet fyra gånger om året.
Därutöver får du 15 procent rabatt på din hundförsäkring hos Agria.

Medlemsavgifter
Medlemsavgift: 290 kr
Familjemedlem: 70 kr
Valpintroduktion: 100 kr 
Foreign member: SEK 290

Anmäl dig
Det är SKK (Svenska kennelklubben) som tar hand om hanteringen av vårt medlemsregister och avgifter. Vill du anmäla dig som ny medlem, gör det via länkarna här nedan.
OBS! Om du är medlem i både en länsklubb och i Cavaliersällskapet kommer du få två separata inbetalningskort från SKK. Du har samma medlemsnummer om du är med i en länsklubb och i en eller flera specialklubbar.

Film Valpintroduktion

Kontaktuppgifter Registrerade Uppfödare
Dessa är inte länkade mot medlemsregistret och måste uppdateras separat via mejl till
Skicka e-mail

Ansvarig för klubbens medlemsservice
Marina Nordholm
Skyttes väg 1
744 96 Järlåsa
Tel: 070-425 08 70
Skicka e-mail

Ditt namn i SCKCS digitala medlemsregister
Vårt medlemsregister är helt digitaliserat. Det händer ibland att sponsorer och andra företag vill köpa rätten att få använda sig av registret vid ett avtalat tillfälle. För att SCKCS ska kunna bevilja detta, krävs att klubbens medlemmar först ska få en möjlighet att tacka nej till att det egna namnet ingår i denna överlåtelse. Vill du att ditt namn ska strykas vid dessa tillfällen, kontakta SCKCS:s medlemsansvarig och meddela detta. Observera att ditt namn finns kvar i originalregistret så länge du är medlem. Detta handlar enbart om en tillfällig överlåtelse till utomstående part.


Bli medlem i Sveriges Hundungdom
Sveriges Hundungdom är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund för dig mellan 6 och 25 år. Alla är välkomna att bli medlem, du kan vara nybörjare eller rutinerad. Sveriges Hundungdom arbetar för att ge unga hundintresserade möjlighet att utbilda sig, få tävla med sin hund, träffa andra i samma ålder och ha kul tillsammans med sin hund. Medlemsavgiften är 300 kr.
Sveriges Hundungdom (nytt fönster)