Poängsystem

Uträkning för Årets Lydnadscavalier
Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets lydnadscavalier i klasserna startklass, 1, 2 eller 3. Detta främst för att underlätta administrationen, eftersom inte alla som tävlar är medlemmar i rasklubben.

Precis som tidigare gäller att du får räkna max tre resultat. Har du bara ett resultat för året så skickar du in det, har du flera så skickar du in dina tre bästa resultat i varje klass som du tävlat i under året. De inskickade resultaten delas på 3. Oavsett om du har 3, 2 eller 1 resultat delas dessa med 3.

Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registreringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast den 31 december samma år som tävlandet pågått till Maria Warg, Skicka e-mail
För att utmärkelsen skall delas ut krävs att minst 3 personer tävlat officiellt och resultatet är registrerat.

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Maria Warg.
Skicka e-mail

Uträkning för Årets Rallylydnadscavalier
Du som under året har tävlat rallylydnad med din cavalier kan vara med och tävla om att bli årets rallycavalier. Årets rallycavalier räknas ut separat för de fyra klasserna. Skicka in era bästa tre resultat i varje klass. Även om ni inte har tre resultat så skicka in de ni har. Dessa summeras och summan delas med tre.

Extrapoäng fås sedan för:
Varje kvalificerat resultat: 5p
Titel i klassen under det gågna året: 10 p
Maxpoäng är alltså 125 p
Vid lika poäng är det den hunden med högsta enskilda poäng som vinner.

Skicka in ditt namn, medlemsnummer i Cavaliersällskapet, adressuppgifter samt hundens namn och registreringsnummer tillsammans med vilka klasser du tävlat, datum, ort och poäng senast den 31 december samma år som tävlandet pågått. Ange även om hunden tagit titel under det gånga året. För att utmärkelsen skall delas ut krävs att minst 10 personer tävlat officiellt och resultatet är registrerat. Skicka in ovanstånde uppgifter till Maria Warg, Skicka e-mail

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Maria Warg, Skicka e-mail.

Uträkning för Årets Agilitycavalier
Här är regler på hur ”Årets cavalier i agility” räknas ut:

 • Beräknas på resultaten från officiella klasser.
 • De 20 bäst placerade i varje lopp får poäng, oavsett fel. Dock blir det mer poäng vid felfria lopp.
 • Max fem hopp och fem agilitylopp räknas.
 • Endast resultat från redovisade tävlingar räknas.
 • En ihopräkning/klass.

Placeringspoäng vid nollat lopp. Vid lopp med tids- och/eller hinderfel så halveras placeringspoängen.

 1. 200
 2. 180
 3. 160
 4. 140
 5. 120
 6. 100
 7. 90
 8. 80
 9. 70
 10. 60
 11. 50
 12. 45
 13. 40
 14. 35
 15. 30
 16. 25
 17. 20
 18. 15
 19. 10
 20. 5

Tilläggspoäng:
1 poäng för varje deltagare i klassen vid placering 1-20 om loppet är nollat. 50 poäng för lopp med 0 hinderfel och 50 poäng för lopp under referenstiden. Dessa poäng delas ut även vid placeringar som är högre än 20. Har man tävlat i olika klasser så är det en lista/klass.

De tävlande ska själv lämna in lista över sina bästa tävlingar. Listan ska vara inne senast 31 december samma år som tävlandet pågått. Följande uppgifter behövs: hundens fullständiga namn, tilltalsnamn, ev titlar, ägare/förare och medlemsnummer i Cavaliersällskapet.

Fyll i era resultat i mallen och skicka till Maria Warg, Skicka e-mail.
Agilitycavalier – mall

Vet du inte vilka tävlingar som gett mest poäng så rapportera några extra tävlingar så kollar vi vilket som blir bäst för dig och din hund.

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Mari Warg.
Skicka e-mail

Uträkning för Årets Freestylecavalier
Du som under året har tävlat i Freestyle/HTM med din cavalier i Klass 1, Klass 2 och Klass 3 kan vara med och tävla om Årets Freestyle/HTM cavalier.

Skicka dina tre bästa resultat i varje klass så delar vi dessa i tre för att få ut ett medelvärde. Om du tävlat två eller en gång i en klass delar vi även dessa resultat i tre. Dina tre resultat kan vara från både freestyle och HTM eller bara av en av grenarna Exempelvis kan du ha två HTM resultat och ett freestyleresultat. Har du fått uppflytt i dina resultat får du även fem extra poäng per uppflytt.

Endast officiella tävlingar räknas. Skicka in ditt namn, medlemsnummer i Cavaliersällskapet, adressuppgifter samt hundens namn och registreringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng. Dina resultat ska vara inskickade senast 31 december samma år som tävlandet pågått. För att utmärkelsen skall delas ut krävs att minst 3 personer tävlat officiellt och resultatet är registrerat. 

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Maria
Skicka e-mail

Uträkning för Årets Viltspårscavalier
Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets Viltspårscavalier. Detta främst för att underlätta administrationen, eftersom inte alla som tävlar är medlemmar i rasklubben.

Du får räkna max tre resultat. Har du bara ett resultat för året så skickar du in det, har du flera så skickar du in dina tre bästa resultat. Endast registrerade resultat räknas.

1a öppenklass= 15p
2a öppenklass= 10p
3a öppenklass= 5p
Godkänt anlagsprov= 4p

Vid lika poäng avgörs resultatet i följande ordning
1) antal 1:a pris
2) KM vinnare
3) KM 2a placering
4) KM 3dje placering

Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registreringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast den 31 december samma år som tävlandet pågått. För att utmärkelsen skall delas ut krävs att minst 3 personer tävlat officiellt och resultatet är registrerat.

Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Maria Warg.
Skicka e-mail

Uträkning för Årets Nose work-cavalier

Du måste själv skicka in ditt resultat för att ansöka om att bli Årets Nose work-cavalier. Detta främst för att underlätta administrationen, eftersom inte alla som tävlar är medlemmar i rasklubben.

För att delta i tävlingen krävs minst tre resultat från officiella tävling registrerat på SKK hunddata, detta oavsett om det är en Tävling i samtliga moment, Tävling i enskilt moment eller doftprov.
De tre tävlingar med högst poäng räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra och delas därefter med 3.
Vid lika poäng, räknas högsta poäng i de olika momenten i ordningen fordonsök, utomhussök, inomhussök och behållarsök.
– Godkänt doftprov oavsett doft ger 10 poäng
-Hunden får de poäng den tilldelas på tävling, dock med 1 poängs avdrag för fel
– Utmärkelsen SSE- Särskilt samspelt ekipage ger 2 poäng per enskilt sök, får ekipaget SSE i samtliga sök, vilket är ett heders pris, ger detta 10 poäng.
1. NW1= poängen x 1
2. NW2= poängen x 1,1
3. NW#= poängen x 1,2

Skicka in ditt namn, medlemsnummer, adressuppgifter samt hundens namn och registreringsnummer, tillsammans med uppgifter om vilken klass du tävlat, datum och poäng senast den 31 december samma år som tävlandet pågått.

För att utmärkelsen skall delas ut krävs att minst 3 personer tävlat officiellt och resultatet är registrerat. Vid eventuella frågor kan du skicka dessa till Maria Warg
Skicka e-mail

Medlem i Cavaliersällskapet
För både årets lydnads-, rallylydnads-, agility-, freestyle-, viltspår och nose work-cavalier krävs att man är medlem i Cavaliersällskapet.