Inkorsningsprojekt

Information om inkorsningsprojekt – Cavalier King Charles Spaniel

Som tidigare har meddelats så pågår förberedelser för ett inkorsningsprojekt inom rasen Cavalier King Charles Spaniel. Alldeles nyligen fick vi ett godkännande från Svenska Kennelklubben att genomföra projektet.

Anledningen till inkorsning är att rasen är behäftad med två allvarliga sjukdomar, blåsljud på hjärtat (MMVD – Myxomatous Mitral Valve Disease) och den neurologiska sjukdomen Syringomyeli (SM).

Efter många års hälsoprogram så är vi ännu inte där vi vill vara hälsomässigt.

Raserna vi har valt för inkorsning är Lhasa Apso, japansk spets och dansk-svensk gårdshund. Dessa raser är noga utvalda på grund av att de ligger långt ifrån cavalieren rent genetiskt och är generellt sett mycket friska raser.

Många har frågat varför vi inte väljer en ras som mer liknar cavalieren, t ex en annan spanielras. Det är helt enkelt så att de ligger alldeles för nära genetiskt eller så har de liknande problem eller andra allvarliga sjukdomar som vi inte vill korsa in.

Ett liknande projekt planeras även i Finland. Cavaliersällskapet följer detta noga och har ett nära samarbete med den finska klubben.

10-15 uppfödare har redan anmält intresse för inkorsning och redan under hösten planeras de första parningarna äga rum. Vilken ras man väljer att korsa med är i det stora hela upp till uppfödaren men görs ändå i samråd med Cavaliersällskapet.

Projektbeskrivning Inkorsningsprogram

Ja till inkorsningsprojekt för cavalier 
Crossbreeding programme

Information från Cavaliersällskapet
Information from Cavaliersällskapet – English