Hälsoenkät 2021

I filen nedan hittar du sammanställningen av enkäten 2021, i jämförelse med 2018 års enkät.