Hälsoregister

Öppet register
SKK har ett öppet register där alla kan se hälsostatistiken för hjärta, ögon och knän. Det går också att följa på Rasdata.
Rasdata

Cavaliersällskapets register
SCKCS har även två egna hälsoregister för Syringomyelia respektive dödsfallsorsak. Dödsfallsregistret är inte offentligt utan resultatet kommer redovisas årligen.
Syringomyeliaregister
Dödsfallsregister