Årsmöte 2024

Välkomna till årsmöte 2024

Datum: 24/2 2024 kl 13:00
Plats: Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1, Upplands- Väsby

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmöte
Fika serveras från klockan 12:00
Anmäl dig här


Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senas den 20/1 2024

Valberedningen förbereder valen som ska ske vid årsmötet och de tar tacksamt emot förslag till dessa val, kontakta:
Anneli Nilsson (sammankallande)
annelinilsson70@gmail.com

Årsmöteshandlingar