Få med hundar under valphänvisning och omplacering

Uppgifter för valphänvisning

För att få valphänvisning via Cavaliersällskapet skicka registreringsnummer på hanen och tiken till den väntade kullen (tidigast 5 veckor från första parningsdagen), alternativt den redan födda kullen. Gäller det redan födda valpar talar du om färg och kön på de valpar som skall läggas ut på valphänvisningen. Ange även ditt namn, eventuellt kennelnamn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Fyll i formulären nedan:
Anmäl födda valpar
Anmäl väntade valpar

För att få med en valpkull gäller följande

(UA = utan anmärkning)

  • Avelsdjuren ska vara 3 år fyllda vid parning.
  • Intyg på hjärta UA (får inte vara äldre än 12 månader vid parningsdatum).
  • Avelsdjur mellan 3-5 år måste ha hjärtintyg UA på sina föräldrar taget efter föräldrarnas femårsdag.
  • Ögonlysning gjord efter 1 års ålder med UA avseende ärftlig ögonsjukdom. Lindrig RD, såsom enstaka närhinneveck och multifokal RD godkänns under förutsättning att parning skett med fri individ.  För avelsdjur med lindriga ögonfel såsom Distichiasis (felväxande ögonhår) och Corneadystrofi (fettansamlingar på hornhinnan) och som är helt symptomfria ska paras med fri (UA) individ för att godkännas.
  • Intyg på knäleder med UA gjord vid lägst 1 års ålder. Vid eventuell användning av hund med högst grad 1 ska den andra individen ha UA för att godkännas.
  • Maximal tillåten inavelsgrad 6,25% i kombinationen.

OBS! Alla uppgifter ska vara registrerade i SKK:s Avelsdata för att du ska få hänvisning. Undantag veterinära knäintyg UA utförda på annat underlag än de officiella intygen, dessa måste skickas in i förekommande fall, likaså måste eventuella utländska intyg skickas in.

Omplacering

Har du en hund som du vill omplacera? Skicka registreringsnumret på hunden, din adress och ditt telefonnummer till skicka e-mail
Berätta lite om hunden – dess fördelar och nackdelar – och gärna varför du vill placera om honom/henne och om du har några önskemål.