Veterinärer

SKK är ansvariga för veterinärlistorna och godkänner veterinärer till hälsoprogrammet. Har du frågor gällande detta kontaktar du Helena Skarp på SKK på tel 08-795 30 00.

hjartkoll-2016

SVERIGE
Hjärtintyg
Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras. Veterinären beställer intyg från SKK.

Ögonlysning
Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi har publicerat en lista över de veterinärer
som har speciell kompetens att påvisa ärftligt betingade ögonsjukdomar.
Karta ögonlysare (nytt fönster)

Knäledsundersökning – Patellaluxation
För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:
      hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället
      undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens
      sjukdomar
      undersökningen utförs på SKKs patellaintyg 

Utländska veterinärer godkända för hjärtintyg
Veterinärer som har väl dokumenterat sin förmåga att diagnosticera blåsljud samt arbetat minst 3 år med smådjurspraktik och kan därför rekommenderas till SKK:s lista. De är veterinärer med godkänd kurs i Kardiologisk diagnostik, speciellt bedömning av Blåsljud hos hund.

DANMARK
Här är danska Cavalierklubbens lista över veterinärer i Danmark som har
specialkompetens inom smådjursmedicin.
Godkända danska veterinärer (nytt fönster)

NORGE
Här är listan över veterinärer i Norge som har specialkompetens inom smådjursmedicin.
Godkända norska Veterinärer (nytt fönster)

FINLAND
Här är finska Kennelklubbens lista över veterinärer med specialkompetens inom smådjursmedicin.
Godkända finska veterinärer (nytt fönster)

Undersökningsresultat från annat land än ovan nämnda utfärdat på intyg som aktuellt land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel och som uppfyller SKKs krav med avseende på innehåll. Intyget ska vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens – hjärta eller motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering – smådjur.

Undersökningsresultat utfärdat av ECVIM-CA Diplomats eller ECVIM-CA Residents inom kardiologi.

Se även info på skk.se
SKK angående utländska intyg  (nytt fönster)