Om Cavaliersällskapet

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS)

Cavaliersällskapet är en rikstäckande specialklubb i Svenska Kennelklubben för rasen Cavalier King Charles Spaniel. Vi har idag cirka 1850 medlemmar. Ju fler medlemmar vi är i klubben desto fler aktiviteter kan vi anordna i hela landet för alla cavalierägare och även genomföra ett betydelsefullt arbete i utvecklingen av vår underbara ras.

Våra ambitioner är att det mesta av medlemsavgiften ska ge största möjliga medlemsnytta. Medlemskapet omfattar bland annat att du får medlemstidningen Cavalierbladet, får 15 procent rabatt på försäkringen hos vår huvudsponsor Agria och att du kan delta i våra rasspecifika hundutställningar och i ett flertal tävlingsformer med hund.

All verksamhet i klubben genomförs i sex lokalområden; Södra, Västra, Östra, Gävle-Dala, Nedre Norra och Övre Norra. I varje lokalområde representeras klubben av ett lokalombud och några kontaktombud. Inom lokalområdena anordnas flera varierande aktiviteter för cavalierägare.

Du är varmt välkommen att kontakta lokalombudet i din region eller någon i styrelsen för att tala om vad just du och din cavalier är intresserade av. Eller om det är något du undrar gällande medlemskap, lokala aktiviteter etc.

SCKCS adress

Cavaliersällskapet
c/o Tina Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund
Skicka e-mail

Bankgiro: 580-7888
Swish: 123 597 85 56

Lokalombud

Kontakta gärna våra lokalombud. Du hittar alla kontaktuppgifter på sidan för ditt lokalområde.
Lokalområden