Poängsystem utställningar

Systemet i korthet:

  • Hundens bästa resultat under året räknas, högst 9 st.
  • Endast placerade hundar som erhållit excellent får poäng.
  • Hundens ägare skall vara medlem i Cavaliersällskapet i februari innevarande år.
  • Vid lika poäng räknas näst bästa resultat till skillnad nås.

Klassplaceringspoäng
Pris Klassvinst:
Placering 1: 5 poäng
Placering 2: 4 poäng
Placering 3: 3 poäng
Placering 4: 2 poäng

Placeringspoäng i bästa han- respektive tik-klass
Placering 1 BH/BT: 10 poäng
Placering 2 BH/BT: 8 poäng
Placering 3 BH/BT: 6 poäng
Placering 4 BH/BT: 4 poäng

Placeringspoäng för BIR och BIM
BIR: 10 poäng
BIM: 5 poäng

Extra poäng
För att få extra poäng enligt tabellen nedan måste hunden ha placerat sig med excellent.

40-55 deltagande hundar: 5 poäng för placerade hundar
56-71 deltagande hundar: 10 poäng för placerade hundar
72-87 deltagande hundar: 15 poäng för placerade hundar
88-102 deltagande hundar: 20 poäng för placerade hundar
102- deltagande hundar: 25 poäng för placerade hundar

Årets uppfödare
Priset tilldelas den uppfödare som är medlem i Cavaliersällskapet och under året har tävlat med 4 hundar med samma kennelnamn som tillsammans har flest poäng räknat på deras 9 bästa resultat.

Vinnande uppfödargrupp med HP får 10 poäng.
Övriga uppfödargrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 5 resultat räknas (maximalt 50 poäng).

Uppfödaren ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets avelshane och avelstik
Priset tilldelas den hane som har haft 4 och den tik som har haft 4 tävlande avkommor under året, som tillsammans har flest poäng räknat på deras 5 bästa resultat.

Vinnande avelsgrupp med HP får 10 poäng.
Övriga avelsgrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 5 resultat räknas (maximalt 50 poäng).
Hanens respektive tikens ägare ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets veteran
Priset tilldelas till den hane eller tik som har flest poäng räknat på deras 5 bästa
resultat i veteranklass.

Kategorier
Vinstrikaste cavalier
Vinstrikaste hane
Vinstrikaste tik
Vinstrikaste veteran
Vinstrikaste uppfödare
Vinstrikaste avelshane
Vinstrikaste avelstik
Vinstrikaste tricolor
Vinstrikaste ruby
Vinstrikaste black and tan
Vinstrikaste blenheim

Poängräknare
Marina Nordholm
Skicka e-mail