Stadgar

Stadgar för Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet.
Antagna av årsmöte 2006-03-25
Fastställda av SKK/FK 2006-02-14
Reviderade av årsmöte 2008-02-17

Stadgar SCKCS (pdf)