Uppföljningar Avel & Hälsa

Uppföljning

Vad har hänt sedan 2001

Utvärdering Hälsoprogram 2001

Uppföljning Hälsoprogram och RAS

På denna sida följer vi utvecklingen av Cavaliersällskapets Hälsoprogram för Hjärta fr.o.m. 2017-01-01 och våra mål i RAS. Underlaget till diagrammen är hämtat från Avelsdata.

Diagrammet ovan visar hur många diagnoser vi gjort på våra Cavalierer vid 3 år, 5 år och 8 års ålder. Vår strategi i Ras är att vi fortsätter att hjärtundersöka tills djuret får blåsljud. Det registreras ca 600 valpar varje år, i diagrammet ser vi hur många av dessa vi senare undersöker. Diagrammet uppdateras på årsbasis.

Att vi valt att titta på dessa tre åldrar beror på vårt avelsprogam.
”Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år. Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får blåsljud kan användas i avel.”


Avelsdebut för tik ovan och hanar nedan.

Ovanstående två diagram visar vid vilken ålder Cavaliertiken och Cavalierhanen gör sin avelsdebut. (det är datumet som valparna föds vi utgår ifrån). I det nya avelprogrammet får avelsdebuten ske tidigast vid 3 års ålder. 2017 kommer att vara ett år där parning kan ha skett under 2016 då det gamla avelsprogrammet gällde. Dvs 2 års ålder.
I den övergripande avelsstrategin i Ras står det ” SM (syringomyeli) som är en neurologisk sjukdom som förekommer i rasen och vanligtvis uppträder före 3 års ålder.” Samt att vi vill höja avelsdebuten för både tikar och hanar. Hur detta ser ut år för år kan vi utläsa i diagrammen.


Diagrammet ovan visar hanens ålder det år kullen föddes. I det nya avelsprogrammet är det inte bara höjning av avelsdebut som vi har som mål utan även ökat användande av äldre friska hanar. Vi kan i detta diagram utläsa den procentuellt användningen av hanar i de olika åldrarna. Snittåldern har ökat från 5,2 år 2016 till 5,4 år under 2020.


I ovanstående diagram har vi valt att visa förändringen av tidiga blåsljud över tid. De heldragna linjerna visar trenden för staplarna under samma tid
Enligt RAS och som diagrammet visar finns det indikationer på att åldern för debut av blåsljud har höjts något, vilket kan tolkas som att 2001 års hälsoprogrammet haft viss, om än inte tillfredsställande, effekt.
I RAS har vi som avelsmål att fortsätta minska förekomsten av framförallt tidiga hjärtfel och skjuta debutåldern för blåsljud avsevärt uppåt i ålder.
Den årliga förändringen kommer vi att kunna följa här.