Förhållningssätt samt regler och riktlinjer för sociala medier

SCKCS finns på Facebook för att ha ytterligare en kanal för kommunikation, vid sidan av webbplatsen och övriga forum. Det främsta syftet är alltså att förbättra dialogen med existerande och potentiella medlemmar, men Facebook kan även användas för:

  • marknadsföring av SCKCS evenemang.
  • rekrytering av nya medlemmar.
  • att engagera existerande medlemmar.
  • att vara en kommunikationsväg vid en krissituation.
  • att öka kunskapen om medlemmars och andra cavalierägares åsikter genom att följa vad som skrivs om hundrasen på sociala medier.

Facebook är även en plats där SCKCS kan svara på frågor och bemöta eventuell kritik.

Riktlinjerna har tagits fram för att vi i SCKCS ska kunna använda sociala medier på ett positivt, effektivt och tydligt sätt.

Sociala medier 2015 (pdf)