Protokoll

Protokoll från verksamhetsåret 2024
PR 1 Årsmöte 2024-02-24 (pdf)
PR 2 Konstituerande styrelsemöte 2024-02-24 (pdf)
PR 3 Styrelsemöte (pdf)
PR 4 Styrelsemöte (pdf)
PR 5 Styrelsemöte (pdf)

Protokoll från verksamhetsåret 2023
PR 1 Årsmöte 2023-03-04 (pdf)
PR 2 Konstituerande styrelsemöte 2023-03-04 (pdf)
PR 3 Styrelsemöte 2023-03-05 (pdf)
PR 4 Styrelsemöte 2023-04-03 (pdf)
PR 5 Styrelsemöte 2023-05-09 extramöte (pdf) 
Bilaga PR 5 Blankett kostnadsersättning reseräkning_2023-05-29
PR 6 Styrelsemöte 2023-05-29 (pdf)
PR 7 Styrelsemöte 2023-08-15 (pdf)
PR 8 Styrelsemöte 2023-09-17 (pdf)
PR 9 ändring av PR 8 (pdf)
PR 10 Styrelsemöte 2023-11-19 (pdf)
PR 11 Styrelsemöte 2024-01-09 (pdf).
PR 12 Styrelsemöte 2024-02-24 (pdf).

Protokoll från verksamhetsåret 2022
PR 1 Årsmöte 2022-03-06 (pdf)
PR 2 Konstituerande 2022-03-06 (pdf)
PR 3 Styrelsemöte 2022-03-27 (pdf)
PR 4 Styrelsemöte 2022-04-20 (pdf)
PR 5 Styrelsemöte 2022-06-07 (pdf)
PR 6 Styrelsemöte 2022-09-04 (pdf)
PR 7 Styrelsemöte 2022-10-30 (pdf)
PR 8 Styrelsemöte 2022-11-28 (pdf)
PR 9 Styrelsemöte 2023-01-30 (pdf)
PR 10 styrelsemöte 2023-03-04 (pdf)

Protokoll från verksamhetsåret 2021
PR1 SCKCS Årsmöte DFÅ 21021921 signerat (pdf)
PR2 Konstituerande styrelsemöte 2021 (pdf)
PR3 Omedelbar justering konstituerande 210224 (pdf)