Utställningar

Inga årets vinstrikaste cavalierer 2020
Det kommer inte utses några vinstrikaste cavalierer inom utställningar för 2020. Detta för att det blir för få tillfällen under året då många utställningar blivit inställda på grund av coronapandemin.

Våra utställningar
Här hittar du information om våra officiella utställningar 2020.
Officiella utställningar 2020

Vinstrikaste utställarna
Här hittar du slutresultaten från tidigare års utställningssäsonger.
Utställningsresultat 2012-2019