Information från Cavaliersällskapet

Att cavalieren är en fantastisk ras kan vi nog alla skriva under på, men den är också behäftad med några allvarliga sjukdomar, bl.a blåsljud på hjärtat och syringomyeli.

Rasen har haft hälsoprogram för hjärta under 22 års tid, med en åtstramning 2017. Det har blivit mycket bättre med dessa åtgärder men det räcker inte. Rasen drabbas också då och då av den neurologiska sjukdomen syringomyeli (sm), denna sjukdom kan ni läsa mera om på Cavaliersällskapets hemsida www.cavaliersallskapet.net.  Det är två allvarliga sjukdomar som är svåra att avla bort om vi inte får in nya gener. Hur noga vi än är i vårt avelsarbete så kan det poppa upp sjuka individer. Vi har duktiga ansvarsfulla uppfödare som gör sitt bästa, ingen vill ju föda upp sjuka hundar.

Men nu kommer vi att ta lite nya grepp.

Alla hundar som MRI scannas kommer att läggas upp i ett öppet register på Cavaliersällskapets hemsida. 
                                                   
Till hösten kommer troligtvis ett inkorsningsprojekt att starta, vi väntar på ett godkännande från SKK. Det kommer att vara ett samarbete mellan Cavaliersällskapet, SKK, veterinärer och genetiker. Inkorsningsprojekt görs då och då och har gjorts framgångsrikt inom ett antal andra raser.

I grova drag går det ut på att ett antal cavalierer kommer att korsas med en annan ras. De raser som kan bli aktuella ska helst ligga så långt ifrån cavalieren rent genetiskt, de ska också stämma någorlunda i storlek och får inte heller skilja sig för mycket i mentaliteten. De valpar som kommer ur den första inkorsningen kommer sedan att paras med cavalierer och de får stamtavlor och registreras i SKKs X-register, inkorsning sker endast en gång. Redan i fjärde generationen räknas de åter som renrasiga cavalierer och kommer att registreras som sådana. I slutändan hoppas man på att dessa cavalierer ska sprida sina nya friska gener i den övriga populationen.

Detta är som tidigare sagts ett projekt med allt vad det innebär, alla avkommor kommer att följas upp minutiöst och det kommer att ställas stora krav på uppfödarna men också på de personer som köper dessa valpar.

Känner du att det skulle vara intressant att bli ägare till någon av dessa valpar, skicka då en intresseanmälan med dina kontaktuppgifter till mejl

Cavaliersällskapet