Dödsfallsregister

Vi kommer att arbeta vidare med Cavalierens hälsa utifrån Agria Breed Profiles vilket ger ett större underlag än det vi fick inrapporterat från denna sida
Tack till alla er som bidragit med rapporter