Utställning i Tomelilla

Inbjudan till SCKCS officiella utställning i Tomelilla

Datum: Söndagen 15 september 2024
Utställningsplats
: Svampabanan bakom motorklubben
Domare: Nadja La Fontaine. Vi reserverar oss för domarändringar.
Anmälan: Görs via SKKs internetanmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/start.aspx
Sista anmälningsdag 2 september kl. 12.00 OBS! Endast Internetanmälan

Klass Ålder Avgift
Valpklass 4 – 6 och 6 – 9 månader300: –
Juniorklass 9 – 18 månader450: –
Unghundsklass 15 – 24 månader 450: –
Öppenklass15 – månader450: –
Championklass 450: –
VeteranklassÖver 8 år250: –

Övrig information
PM läggs ut på www.cavaliersallskapet.net  närmare utställningsdatum.
Vill du ha ”papperskatalog” beställer du och betalar den i samband med din anmälan.
Katalogen läggs ut digitalt och öppnas samma dag, senast 2 timmar innan utställningen startar. Digital Katalog

Medlemskap i SCKCS eller utländsk likvärdig klubb är obligatoriskt,
OBS
! den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem

Kontaktinformation
För upplysningar om utställningen, kontakta:
Maria Nilsson
Tel: 076-221 55 09
merlsfinest@gmail.com

För upplysningar angående anmälningar:
Gabriella Holmström           
Tel: 070-282 22 26
gabriella.holmstrom@cavaliersallskapet.net