Utställning Borås

Inbjudan till SCKCS officiella utställning i Borås

Datum: Lördag 29:e juni 2024
Utställningsplats: Ryda sportfält
Domare: Mikael Nilsson. Vi reserverar oss för domarändringar.
Anmälan: Sista anmälningsdag 14e juni 2024 kl. 12.00
OBS! Endast Internetanmälan


Anmälningsavgifter

Klass Ålder Avgift
Valpklass 4 – 6 och 6 – 9 månader300: –
Juniorklass 9 – 18 månader450: –
Unghundsklass 15 – 24 månader 450: –
Öppenklass15 – månader450: –
Championklass 450: –
VeteranklassÖver 8 år250: –

Övrig information
PM läggs ut på www.cavaliersallskapet.net närmare utställningsdatum.
Vill du ha ”papperskatalog” beställer du och betalar den i samband med din anmälan
Katalogen läggs ut på www.cavaliersallskapet.net samma dag som utställningen startar.


Anmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx


Medlemskap i SCKCS eller utländsk likvärdig klubb är obligatoriskt,
OBS!
den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem


Kontaktinformation
För upplysningar om utställningen, kontakta:
Maria Nilsson
Tel: 0762-215509
E-mail


För upplysningar angående anmälningar:
Gabriella Holmström Tel: 070-282 22 26
E-mail