Uppfödare – Dalarna

DREAMCREATER’S
Färger: Alla fyra färger
Namn: Susanne Jacobsson
Adress: Kardarevägen 3, 790 22 Sågmyra
Telefon: 023-590 46
E-mail: dreamcreaters@gmail.com

GRETING’S CAVALIERER
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Grete Eriksson
Adress: Västerbykil 245, 775 96 Krylbo
Telefon: 070-5681195
E-mail: grete.eriksson@outlook.com