Uppfödare – Dalarna

CAMPANARD’S CAVALIERER
Färger: Ruby och Black and Tan
Namn: Britt-Louise Candika
Adress: Rostberg 9, 790 15 Sundborn
Telefon: 072-322 10 90, 073-542 98 37
E-mail: widar_candika@campanards.se

CANDYGOLDS
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Margot Hörnqvist
Adress: Kvarnvägen 9, 780 40 Mockfjärd
Telefon: 0241-211 78, 073-140 33 21
E-mail: candygolds@live.se
Webbsida: www.candygolds.com (nytt fönster)

DREAMCREATER’S
Färger: Alla fyra färger
Namn: Susanne Jacobsson
Adress: Kardarevägen 3, 790 22 Sågmyra
Telefon: 023-590 46
E-mail: dreamcreaters@gmail.com

FLÄDERLYCKANS KENNEL
Färger: Ruby och black and tan
Namn: Elsie och Eva Huhtapalo
Adress: Strandbackvägen 48, 785 44 Dala-Floda
Telefon: 0241-224 21

GRETING’S CAVALIERER
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Grete Andersen
Adress: Västerbykil 245, 775 96 Krylbo
Telefon: 070-5681195
E-mail: grete.eriksson@outlook.com
Webbsida: www.gretings.se (nytt fönster)