Uppfödare – Dalarna

CANDYGOLDS
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Margot Hörnqvist
Adress: Kvarnvägen 9, 780 40 Mockfjärd
Telefon: 0241-211 78, 073-140 33 21
E-mail: candygolds@live.se
Webbsida: www.candygolds.com (nytt fönster)

DREAMCREATER’S
Färger: Alla fyra färger
Namn: Susanne Jacobsson
Adress: Kardarevägen 3, 790 22 Sågmyra
Telefon: 023-590 46
E-mail: dreamcreaters@gmail.com

GRETING’S CAVALIERER
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Grete Andersen
Adress: Västerbykil 245, 775 96 Krylbo
Telefon: 070-5681195
E-mail: grete.eriksson@outlook.com
Webbsida: www.gretings.se (nytt fönster)