Julkalender 2023

Vill du vara med på Texas och Elvis julkalender som anordnas på Facebook?
Julkalendern börjar den första december!
Evenemanget är i två delar, du hittar dom här:
Julkalender DEL 1 1-15e december
Julkalender DEL 2 16-24e december