Intyg

Till alla cavalierägare!
Nu är det viktigt att vi hjälps åt och visa vilka fina friska hundar vi har.

Viktiga undersökningar att göra är att:
Ta ett hjärtintyg varje år från 3 års ålder fram tills hunden får blåsljud eller avlider.
Att ta ett hjärtintyg innebär att:
Hjärtat undersöks genom auskultation med stetoskop, det vill säga att en veterinär lyssnar på hjärtat med ett speciellt instrument, och förekomst av biljud/blåsljud registreras centralt hos SKK. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras. Veterinären beställer intyg från SKK.

Utöver hjärtintyg bör du efter ett års ålder göra:
Ögonlysning
Patellaundersökning (undersökning av knäleder)