Enkät utställningar

Vi i Cavaliersällskapet har gjort en enkät om hur vi ska arrangera utställningar i framtiden.
Vi vill att ALLA medlemmar går in på denna enkäten och fyller i vad du tycker är mindre bra eller mycket bra:
https://forms.gle/xSw5BYHjRc6EGynk9

Vill vi ha endast en Club Show, flera små utställningar i samband med SKK’s länsklubbsutställningar, officiella rasspecialer helt arrangerade av Cavaliersällskapet eller fler exteriörbedömningar.
Och vill vi ha kvar Årets utställningsprestationer i framtiden?

Senast 3/10 -2022 vill vi ha in din åsikt