Brev från valberedningen

Hej alla medlemmar!

“Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!” är ett uttryck som du säkert hört. Nu har du chansen!

Under 2022 har vi i valberedningen arbetat för att hitta “rätt” personer att komplettera vår klubbs engagerade och väl fungerande styrelse. Vi går nu in i slutfasen av vårt uppdrag för i år och hoppas att du vill hjälpa till. Vem är då “rätt”? Vad tycker du? Vi vill gärna ha DITT förslag på personer som vill arbeta med klubben och vårt väldigt viktiga arbete för den älskade cavalieren.

Om du känner någon eldsjäl (kan vara du själv…) som du tycker platsar i vår nuvarande styrelse vill vi att du:
1. frågar den personen om hon/han skulle vilja arbeta i SCKCSs styrelse och om du får nominera henne/honom.
2. om du får ett positivt svar skriver du till oss (ullabritta_i@yahoo.com) och berättar om personen och vad du tycker hon/han kan bidra med.

Valberedningen går sedan igenom de förslag vi får in, för att hitta de personer som vi bedömer passar bäst till de styrelseposter som ska tillsättas av medlemmarna på årsmötet.

SISTA NOMINERINGSDAG 31 december 2022
Maila till ullabritta_i@yahoo.com
UllaBritta Ideryd, valberedningens sammankallande

Valberedningen

Vill du inte arbeta i styrelsen kan du göra mycket annat i din klubb, tillsammans med andra intresserade. Det är INTE valberedningens uppdrag att “ragga folk” som vill/kan hjälpa till i samband med våra lokala aktiviteter, men vi tar chansen att, samtidigt som vi påminner om nomineringar till årsmötet, söka dessa så värdefulla engagerade medlemmar!

Ni kan skicka era tips direkt till Tina, vår sekreterare (sekreterare@cavaliersallskapet.net)