SRD-listan

Sammanställning av Utvärdering av SRD-listan under 2012
SRD står för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Mer om den finns att läsa på SKK:s webb.
SKK: Särskilda rasspecifika domaranvisningar (nytt fönster)

Under grupp 9 så finns det 36 hundraser. Utav dem finns 15 stycken på listan med olika rasspecifika fel. Vår ras Cavalier King Charles Spaniel finns således bland dem. Under 2012 har 34 domare skrivit svar på de frågeformulär, som delas ut innan utställningarna. Två domare har under 2012 dömt rasen två gånger. Deras
utvärderingar har räknats en gång. Blanketten finns också att läsa på SKK:s webb.

Följande fel (står på listan) skall domaren ta ställning till
I rasen förekommer:

  • andningsbesvär med ”snorkningar”.
  • irriterande hudveck och otillräckligt strama ögonkanter.
  • utstående/prominenta ögon med grunda ögonhålor som kan leda till ögonskador.

”Ögonen skall vara stora mörka och runda utan att vara framträdande.” Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning och hud.

Av 34 domare tycker 17 stycken att de skall vara kvar på listan, men utav dem är det bara fyra som har sett något problem och då fler med rinnande ögon än snorkning. Åtta domare anser att de skall avfärdas från listan, nio domare kan inte ta ställning men har inte sett några problem när de har dömt rasen.

Varför är vår ras med på listan?
Då måste vi fråga oss, varför skall Cavalier King Charles finnas med på listan över huvud taget? Göran Bodegård har svarat på vårt brev och säger bl.a. ”FCI har nu också ökat kraven att domare skall uttala sig om hundars framtida avelsvärde utifrån sundhets- och hälsoperspektivet. En genomgående revision kommer att genomföras 2013 och kommer att innefatta både vilka raser som skall tas med och vilken specifik
text som skall finnas.”

Det vi kan läsa ut av de 34 utvärderingarna är att domarna inte sett några direkta problem, men ändå vill att de skall stå kvar på listan?! Det betyder att Cavaliersällskapet fortsättningsvis kommer att försöka påverka SRD-kommittén att vår ras Cavalier King Charles Spaniel inte har några andningsproblem och heller inte de andra problem som står på listan.