Köp aldrig en hund med okänt ursprung

Går du i valptankar? Varje år förs hundar in olagligt och många far illa under transporten. Risken för sjukdomar som kan drabba både valpen och dig själv är stor.
Läs mer i artikeln från Svenska kennelklubben:

Filmen Köp inte olagligt införda hundar kan du även se via länken:
https://youtu.be/05kdxomvvi4

Samverkansgruppen för hundvälfärd står bakom kampanjen för att få stopp på den illegala införseln av hundar. I gruppen ingår representanter från Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska veterinärförbundet, Nationellt centrum för djurvälfärd, Vetabolaget och Svenska Kennelklubben.