Aktuell ställning

SCKCS-poängresultat-Uppdaterad 2018-11-15, med de då tillgängliga uppgifterna från SKKs resultatredovisning.

Poängräknare
Cavaliersällskapets poängräknare är Tina och Kenneth Bergqvist. De har sedan 2015 stöd av hjälp av Nina Lindström, Linus Engström och Jonathan Maclennan för att så snabbt som möjligt få ut poängställning.

Klubbens poängräknare förlitar sig på data från SKK och har ingen kontroll över datat i första hand. Det ligger på utställarens ansvar att kontakta poängräknarna om han eller hon upptäcker några fel.  Om hundens resultat helt saknas så ska utställaren kontakta SKK i första hand.

Kontakta Tina och Kenneth Bergqvist på 073-500 92 34 eller e-mail.

 

Poängsystem

Läs mer om hur poängsystemet fungerar.
Information om poängsystemet
Poängsystem