Poängsystem

Systemet i korthet

  • Hundens bästa resultat under året räknas, högst 5 st.
  • Endast placerade hundar som erhållit excellent får poäng.
  • Hundens ägare skall vara medlem i Cavaliersällskapet i februari innevarande år.
  • Vid lika poäng räknas näst bästa resultat tills skillnad nås.

Klassplaceringspoäng

Pris Placering Poäng
Klassvinst 1 5
2 4
3 3
4 2

Placeringspoäng i bästa han­ respektive tikklass

Pris Placering Poäng
BH/BT 1 10
BH/BT 2 8
BH/BT 3 6
BH/BT 4 4

Placeringspoäng för BIR och BIM

Pris Poäng
BIR 10
BIM 5

Extra poäng
För att få extra poäng enligt tabellen nedan måste hunden ha placerat sig med excellent.

Antal Deltagande hundar Poäng för placerade hundar
40-­55 5
56-­71 10
72­-87 15
88­-102 20
102- 25

Årets uppfödare
Priset tilldelas den uppfödare som är medlem i Cavaliersällskapet och under året har tävlat med 4 hundar, med samma Kennelnamn, som tillsammans har flest poäng räknat på deras 5 bästa resultat.

Vinnande uppfödargrupp med HP får 10 poäng.
Övriga uppfödargrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 5 resultat räknas (maximalt 50 poäng).

Uppfödaren ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets avelshane och avelstik
Priset tilldelas den hane som har haft 4 och den tik som har haft 4 tävlande avkommor under året, som tillsammans har flest poäng räknat på deras 5 bästa resultat.

Vinnande avelsgrupp med HP får 10 poäng.
Övriga avelsgrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 5 resultat räknas (maximalt 50 poäng).

Hanens respektive tikens ägare ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets veteran
Priset tilldelas till den hane eller tik som har flest poäng räknat på deras 5 bästa
resultat i veteranklass.

Kategorier
Årets vinstrikaste cavalier
Årets vinstrikaste hane
Årets vinstrikaste tik
Årets vinstrikaste veteran
Årets vinstrikaste uppfödare
Årets vinstrikaste avelshane
Årets vinstrikaste avelstik
Årets vinstrikaste tricolor
Årets vinstrikaste ruby
Årets vinstrikaste black and tan
Årets vinstrikaste blenheim