Officiella utställningar 2022

(Med reservation för ändringar)

14-15 maj 2022 – Eskilstuna
Domare: R & H Lamont

19 juni 2022 – Vännäs
Domare: Länsklubb

2 juli 2022 – Borås
Domare: Länsklubb

11 sept 2022 – Falserbo
Domare: Vakant

16 okt 2022 – Sundsvall
Domare: Vakant

6 nov 2022 – Växjö
Domare: Vakant