Officiella utställningar 2022

(Med reservation för ändringar)

Datum Domare Plats
14-15 maj 2022 R & H Lamont Eskilstuna
19 juni 2022 Länsklubb Vännäs
2 juli 2022 Länsklubb Borås
11 sept 2022 Vakant Falsterbo
16 okt 2022 Vakant Sundsvall
6 nov 2022 Vakant Växjö