Med anledning av coronaviruset

Med anledning av utvecklingen kring spridningen av det nya coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtas. De har även beslutat att utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure.

Cavaliersällskapet värnar om medlemmarnas hälsa och välmående. För att undvika spridning av coronaviruset har Cavaliersällskapet därför tagit beslutet att:
• rallylydnaden den 21 – 22 mars 2020 i Karlstad – är inställd
• utställningen i Eskilstuna 16 – 17 maj 2020 – är inställd
• KM i agility och rallylydnad i Eskilstuna 16 maj 2020 – är inställd.

Styrelsen
Cavaliersällskapet