Valberedning

Anna Kihlgren Ackenäs (tf sammankallande)
Markvägen 11
162 71 Vällingby
072-531 0191

Mats Andersson
Molnvägen 1
245 38 Staffanstorp
070-653 96 10