Årsmöte 2021

Årsmöte 19/2 09:00 – 21/2 22:00

Årsmötet äger rum helt digitalt via SKK:s plattform VoteIT

Årsmötet i tre steg

  1. Före mötets startpunkt får medlemmar en mötesbiljett till den e-post hen angett i medlemsregistret
  2. För att vara med på mötet måste man också registrera ett konto hos https://skk.voteit.se
    Viktigt att använda samma e-post adress som du har i medlemsregistret
  3. Deltagandet består i att du någon gång under ovan angivna tid går in och röstar på det/de alternativ du föredrar under respektive dagordningspunkt

Frågor och support via fk@skk.se alt. Fredrik Bruno 08-795 31 17
Alt. Kenneth Persson ordforande@cavaliersallskapet.net 0702 258 014

Valberedningen förbereder valen som skall ske vid årsmötet och tar tacksamt emot förslag till dessa val, kontakta.
Ulla-Britta Ideryd (sammankallande) Pia Klöverbäck och Helena Carlsson
ullabritta_i@yahoo.com  Mobil: 070-647 89 35

Årsmöteshandlingar

Introduktion
Kallelse
Arbetsordning
Guide for mötesdeltagare vid digitalt förenklat Årsmöte 2021
Resultat och Balansräkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag