Meddelande från styrelsen

Lite information från klubben angående domen om avelsförbudet i Norge.
Klubben är kallad till SKK den 12/2 för en diskussion kring hur vi intensifierar avelsarbetet. Klubben kommer att bjuda in samtliga uppfödare som är medlemmar i Cavaliersällskapet den 9/2 för att kunna diskutera den information klubben fått hittills.
Efter dessa möten kommer vi att ge er medlemmar en sammanställning över hur klubben kommer att jobba vidare med frågan.

OBS VIKTIGT:
Inbjudan är utskickad till alla uppfödare som finns registrerade i Cavaliersällskapets uppfödarutskick. Har du inte fått din inbjudan till uppfödarmötet kontakta Avel och hälsa:
avel.halsa@cavaliersallskapet.net

Läs mer på SKK om domen i Norge:
https://www.skk.se/…/2022/2/avelsforbud-fel-vag-att-ga/